NY INTERNETSIDE

Vi arbejder på at få flyttet alle de mange hunde og deres historier...

HUNDE TIL ADOPTION

Se de dejlige hunde her

SPØRGSMÅL?

Kontakt os direkte eller find os på Facebook.

Foreningen

Målet

Det vi alle håber på

Det endelige mål - vores største håb - er at der ikke fandtes nogen hjemløse dyr i det hele taget. At ingen måtte leve på et goldt internat og at alle de dyr der lever på menneskers betingelser har det godt og trygt.

Dette er vi stadig meget, meget langt fra, men med indsats, fornuftig indgangsvinkel og stærk vilje kan vi bane vejen for sådan et drømmescenarie og engang få det til at blive en realitet. Der skal oplyses om dyrenes situationer via kampagner og den Polske regering skal råbes an til at gøre noget mere konkret for dyrenes skyld.

For at starte et sted, går vi ud fra vores samarbejde med internatet. Forhåbentligt kan vi ved at hjælpe internatet også få muligheden for en dialog med kommunen eller staten og evt. få et samarbejde med andre dyrevelfærdsorganisationer i Polen. Samarbejdet med flere betyder alt, for alene kan vi ikke gøre ret meget. Med flere stemmer kan der rykkes grænser og med små skridt af gangen, kan vi opfylde vores største ønske.

Formålet

At give hunde i nød et bedre liv

Med egne øjne har vi set den rædselsfulde elendighed, som tusinder af hjemløse hunde og katte lever i hver eneste dag verden over. Med magtesløsheden gnavende i sig bliver man vidne til al den grusomhed, som de intetanende dyr bliver udsat for. F.eks er risikoen for at blive påkørt yderst høj og en skadet hund er ikke noget, der bliver taget særligt ilde op i Polen, især i storbyerne. En hund eller kats liv har ingen betydning og de bliver overladt til egen skæbne - om de så skal dø af sult, tørst, skader eller sygdomme.

Her er det så at Gadehunde træder til. Ved hjælp af sponsorpenge, donationer og personlige indsatser fra folk både i Danmark og i Polen kan vi gøre en lille smule forskel. Den forskel går ud på at hjælpe de hjemløse dyr ind på internaterne, for at yde dem den beskyttelse de mangler og give dem den mad de har brug for. Et internat er ikke et ønskeligt sted for hverken en hund eller kat , men dog bedre end de skånselsløse gader, hvor en brødkrumme eller en rådden grøntsag kan gøre det ud for et dagligt måltid.

I samarbejde med et internat, som ligger lige uden for Warszawa, og nogle friske søde piger kan vi gøre det vi brænder for; nemlig at give hundene et trygt hjem. Noget som nogen af dem aldrig har prøvet før - at opleve varmen og glæden ved at være en menneskefamilies bedste ven. Vi har selv givet nogle af disse hunde et hjem i vores egne private rammer - og den ubeskrivelige følelse det er at kunne skænke en sørgelig hund et godt liv med masser af kærlighed, og det at se at hunden forandrer sig og blomstrer op og ender med at give dig tifold igen af hengivenhed og trofasthed - den følelse er så eventyrlig og næsten guddommelig, at den sætter sig dybt inde i dit hjerte for resten af livet.

Udover at skaffe hjem til så mange hunde som muligt, så hjælper vi også hundene på internatet ved at give støtte til internatet og vejlede de folk, der kører det. F.eks indsamler vi alt fra tæpper til medicin og foder og sender det ned til Polen. Vi giver støtte til de hunde, der har hårdt brug for lægebehandling og vi hjælper med at få nyankomne hunde steriliserede, så vi kan begrænse antallet af hvalpe, der ellers ville vokse op i en lille krog af internatet og måske aldrig se andet end indersiden af tremmerne.

Vedtægter

Vedtægterne er enstemmigt vedtaget februar 2007 efter revidering af vedtægter fra 2006.

§1

Navn og formål

 1. Navn er Projekt Gadehunde og hjemsted er Slagelse Kommune.
§2

Projekt Gadehundes formål

 1. At hjælpe herreløse hunde, primært i Polen, som er i nød, ved at formidle adoptioner af hunde fra internaterne og hjælpe syge individer med lægebehandling, så vi på den måde kan ændre og øge deres livsvilkår og livskvalitet.
 2. At begrænse antallet af hjemløse dyr dvs både gadehunde og internathunde, ved hjælp af ABC-programmer ( Animal Birth Control ) i samarbejde med andre lignende dyrevelfærdsorganisationer og dyrlæger.
 3. At gøre en indsats for hundene på internaterne i Polen, ved at støtte og vejlede internaterne på bedst mulig måde. F.eks at skaffe foder og nødvendige effekter og midler. Og at give internaterne økonomiske tilskud, så nyankomne hunde kan blive steriliserede så antallet af hjemløse dyreunger mindskes.
 4. At vi igennem internaterne og de kontakter vi bruger kan få gjort opmærksom på de grusomheder de hjemløse dyr går igennem i Polen og forhåbentligt  få den Polske regering til at gøre en indsats og forbedre omstændighederne for de hjem - og herreløse hunde og katte.
 5. At indgå samarbejde med andre dyrevelfærdsorganisationer og dyrlæger, primært i Danmark og i Polen, men generelt set verden over.
§3

Ledelse

 1. Ledelsen består af 4 medlemmer, den konstituerer sig selv og vælger selv  Formand, Næstformand, Sekretær og Kasserer. Ledelsen skaffer selv suppleanter efter behov.
 2. Møder afholdes, når formanden ser behov for det eller når mindst 2 medlemmer af ledelsen finder det nødvendigt. Formand eller Næstformand er tegningsberretiget sammen med 1 andet ledelsesmedlem.
 3. Ledelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af lederne, herunder Formanden eller Næstformanden er til stede. Alle større aktiviteter eller projekter skal godkendes på forhånd af ledelsen. Formanden står for underretning til resten af ledelsen.  Ledelsen kan deslige udarbejde retningslinier og yderligere vedtægter for de arbejdsgrupper der eksisterer. Ledelsen kan indgå samarbejde med andre lignende dyrevelfærdsforeninger/organisationer og dyrlæger i Danmark og i udlandet.
§4

Regnskab og revision

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Projektets midler opbevares i Gadehundes egen bank konto.
§5

Generalforsamling

 1. Der afholdes ikke generalforsamlinger.
  Ledelsen afholder løbende møder til formål at vurdere det forgangne, gennemgå økonomiske sager, fastslå eller aflyse projekter, revurdere formålene, drøfte nye initiativer og forbedringer, drøfte forslag og tage beslutninger om Projektets fremtidige gøren.
  Der offentliggøres et forkortet referat på hjemmesiden - først og fremmest til at oplyse medlemmer, men også til oplysning for offentligheden.
§6

Ophør

 1. I tilfælde af opløsning tilfalder Projekt Gadehundes formue/overskud til en ligesindet dyrevelfærdsforening/organisation, der kan efterleve foreningens formålsparagraffer.